Archiwizacja dokumentów

Usługa archiwizacji dokumentów

Zapewniamy bezpieczne i wygodne przechowywanie dokumentów. Umożliwiamy szybki dostęp do nich za pomocą zaawansowanego systemu informatycznego. Skutecznie niszczymy poufne dokumenty, na co wystawiamy certyfikat utylizacji.

Korzyści dla klienta:

01.

Szybki i wygodny dostęp do archiwizowanych dokumentów

02.

Gwarancja bezpieczeństwa i zachowania poufności dokumentów zgodnie z rozporządzeniami

03.

Uwolnienie przestrzeni zajmowanej przez dokumentację archiwalną

04.

Oszczędność czasu spędzonego na szukaniu potrzebnych dokumentów

01.

Szybki i wygodny dostęp do archiwizowanych dokumentów

02.

Gwarancja bezpieczeństwa i zachowania poufności dokumentów zgodnie z rozporządzeniami

03.

Uwolnienie przestrzeni zajmowanej przez dokumentację archiwalną

04.

Oszczędność czasu spędzonego na szukaniu potrzebnych dokumentów

50 lat bezpieczeństwa

W przypadku archiwizacji dokumentów kadrowo- płacowych, które należy przechowywać 50 lat, po uprzednim upoważnieniu przez Zlecającego, na wniosek jego byłych pracowników sporządzamy i wydajemy ich kopię.

Dbamy o normy bezpieczeństwa na każdym etapie współpracy

Dokumenty przechowywane są w specjalnie wzmacnianych kartonach archiwizacyjnych, ich obieg jest każdorazowo rejestrowanych w systemie, a ich przekazywanie odbywa się na podstawie stosownych kart zdawczo- odbiorczych. Nasze archiwum to nowoczesny, zarządzany informatycznie magazyn, w którym każdy archiwizowany pakiet posiada przypisaną lokalizację i jest ewidencjonowany za pomocą nadanego kodu kreskowego. Powierzchnia składowa jest ogrzewana zgodnie z normą temperatury i wilgotności oraz jest chroniona 24h na dobę.

Digitalizacja      

Oferujemy dostęp do archiwizowanych dokumentów w formie elektronicznej. Na życzenie zlecającego przechowujemy je na serwerach w formie zeskanowanych plików. Dostęp do danych może posiadać nieograniczona liczba upoważnionych osób. Aby zapewnić całkowite bezpieczeństwo, dane przesyłane są w sposób zaszyfrowany.

Brakowanie dokumentów

Zaawansowany system informatyczny na bieżąco informuje o dokumentach, przy których upłynął okres obowiązku przechowywania zgodnie z wymogami ustawy. Stworzone przez system spisy dokumentów przekazywane są klientowi w celu wyrażenia przez niego zgodny na niszczenie wskazanych dokumentów. Całość procesu kończy się wystawieniem certyfikatu zniszczenia.